Project Description

Ekenäs ägare genom åren

Ätten Sture (Natt och Dag-släkten eller de s.k. yngre Sturarna)
?? – 1494 Nils Bosson Sture till Penningby, Ekesjö, Ekenäs och Hörningsholm; f. troligen 1426, var riddare 1451, riksråd 1465.
1494 – 1512 Svante Nilsson Sture till Eksjö och Penningby; född i slutet av 1450-talet, riksråd 1482, riksmarsk och riddare 1497; Svea rikes föreståndare 1504; död 1512.
Ätten Banér
1512 – 1520 Nils Eskilsson till Djursholm och Ekenäs samt Skedenäs, riksråd 1501.
1520 – 1554 Axel Nilsson till Djursholm, Ekenäs och Händelö, riksråd 1540(?), Hans barn antog först namnet Banér.
Ätten Sture
1554(?) – 1584 Svante ( Stenson ) Sture, greve Sture till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm, herre till Eksjö, Gäddeholm, Tullgarn och Penningby; född 1517 på Stockholms slott. Hövidsman över Läckö slott och län 1543, riksråd 1544, överbefälhavare över trupperna i Finland 1556, riksmarsk 1560, greve 1561; generalguvernör över Livland och Reval 1562, deltog i kriget mot danskarna 1566, mördad 1567 i Uppsala på kung Eriks befallning.
Ätten Banér
1584 – 1600 (1619) Gustaf Axelsson Banér till Djursholm och Ekenäs samt Målshammar, född 1547(?) ståthållare Stockholms slott 1586, ståthållare och landshövding över Estland, Livland och Ingermanland 1588, flydde till kung Sigismund 1598, efter slaget vid Stångebro utlämnad till hertig Karl och halshuggen i Linköping 1600.
1619 – 1644 Peder Banér till Ekenäs, Tuna samt Salis i Livland, född 1588, död 1644. Riksråd 1625, vice chef för kansliet i rikskanslerns ställe 1626. Låter uppföra slottet Ekenäs 1630 – .
1644 – 1675 Claes Banér friherre till Gamla Karleby, herre till Ekenäs och Lidboholm. Landshövding över Hälsingland och Gästrikland samt Härjedalen 1654, landshövding över Kalmar län och Öland 1661, riksjägmästare 1664. Död 1675. Låter uppföra tornen på Ekenäs.
1675 – 1683 Gustaf Banér friherre till Gamla Karleby, herre till Ekenäs, Måstena, Björnö och Tuna samt Årby, Farsta Hägerstad, Gärsnäs och Kronovall ävensom Salis i Livland och Werpel i Estland. Född 1618, död 1689. Överste för östgöta regemente till häst 1641, landshövding på Gotland 1648, krigsråd 1651, riksråd 1652
Ätten Breant
1683 – 1687 Isak Breant, handelsman i Stockholm. Tillfällig ägare.
Ätten Vellingk
1687 – 1727 ( 1766?) Mauritz Vellingk, friherre och greve Vellingk, greve till Ekenäs, friherre till Fünelhof, herre till Jewe i Estland samt Bergaholm och Sturehov; född 1651 i Ingermanland. Kungl hovråd och generalguvernör i hertigdömena Bremen och Verden samt kommendant över armén i Pommern och Bremen 1710, greve 1711.Vellink låter på Ekenäs uppföra två flyglar och det röda bostadshuset nedanför slottet.
Ätten Banér
1727(?) – 1766 Johan Claeson (?) Banér till Djursholm och Ekenäs samt Sturehov. Överste i sachsisk tjänst 1696; generallöjtnant i svensk tjänst 1717. Blev av Svea hovrätt dömd att ha förverkat liv, ära och gods för att han icke, enligt kungens befallning inställt sig i riket.
1766 – 1767 Johan Mauritz Banér till Djursholm och Ekenäs, född 1708. Kammarherre 1731. Död på Ekenäs 1767.
1767 – 1817 Svante Banér till Ekenäs, född 1747 på Ekenäs, död 1817 på Ekenäs. Livdrabant 1766, major; korpral vid drabanterna 1775.
1817 – 1834 Svante Banér född 1797 på Ekenäs, död 1847. Fänrik 1814, kammarjunkare.
1834 – 1880 Johan Gustaf Eskil Banér född 1808 på Ekenäs, död 1889 i Norrköping.
Ätten Klingspor
1880 – 1937 Filip Otto Leonard Klingspor greve, född 1845 i Norrköping, kapten i reserven 1886. Ledamot av riksdagens första kammare 1887 – 1919, ordf i Östergötlands läns landsting 1900, hovmarskalk 1901. Död 1924 och begraven på Örtomta kyrkogård.
1924 – 1937 Marianne Klingspor, född 1872
Amelie Klingspor, född 1873
Matilda Klingspor, född 1882
Carl Filip Vilhelm Klingspor, greve, född 1877, major äger tillsammans med systrarna ovan – del i Ekenäs.
Ätten Lundberg
1937 – 1939 E. Lundberg, byggmästare (?) Tillfällig ägare.
Ätten Bergengren
1939 – – – Anders Wilhelm Bergengren, född 1886, godsägare. Köper Ekenäs 1939. Död 1984.
Anders Georg Magnus Bergengren, född 1928.
Wilhelm Bertil Axel Bergengren, f. 1962, civilekonom. Äger Ekenäs
0
Fair Trade Farms
0.9M
Donated
Donate Now

Flera författare

Flera författare Örtomtabor berättar
Hamberg, P G Konsten i Sverige Vasatiden och den karolinska tiden
Hellström, Sven Linköpingsbygden Diverse uppsatser om ”storkommunens” utveckling i historiskt perspektiv. Bl a sjösänkningen på 1800-talet, även på Ekenäs. Bebyggelseutveckling slott till koja, bl a om feodala byggnader, även Ekenäs. Jordbrukets utveckling. (Linköping 1987)
Klingspor, C A Svenska slott och herresäten
Nisbeth, Å Svenska slott och herresäten i Sverige (Allhems Förlag 1971. Läs även utgåva 1901)
Okänd Ekenäs (Berglings, Arlöv 1986)
Pereswetoff-Morath, C M Ekenäs slott under 300 år
Ridderstad, Anton Östergötland 2:1 Kungl Hofboktr IDUNS Tryckeri AB Sthlm 1915) Östergötland I (historia …) Östergötland II (sägner mm)
Romdahl Axel, L Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Östergötland (Nordisk Familjeboks Tryckeri Sthlm 1909)
Nordisk Familiebok K Hofboktryckeriet, Sthlm 1904
Svenska män och kvinnor Albert Bonniers Förlag, Sthlm 1942
Lindahl, Göran Magnus Gabriel de la Gardie. Hans gods och hans folk exempel på godsägande under 1600-talet
Elgenstjerna Svenska adelns ättartavlor
Länsstyrelsen i Östergötland Miljöer i Östergötland Natur och Kultur. 1983
Månsson, Erik Gods och gårdar 1995
Hemmets Veckotidning Om spöken och sägner. Nr 36 1994
Wallensteen-Jaeger, Ruth Tjänarinnor på gods och gårdar
Banér, Gustaf Jaktminnen”>(Hugo Gebers Förlag, 1900
Frisk o Lindskog Var var Vrå…?”>(Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet 1995). Ett försök att lokalisera en avhyst medeltida by med hjälp av en 1600-talskarta
Ridderstad, C F Historiska berättelser från Östergötland”>(C F Ridderstads Boktryckeri, 1878) Bl a novell om Nisse som murades in
Trolle, Alice Från Östergötland”>(1918) Beskriver ett besök på Ekenäs (?) Ekenäs – östgötabilder (ÖstgötaCorrespondenten 22/8 1918 Samma som ovan
Mathiasson, Börje Ekenäs Slott.”>Åtgärdsplan för utvändiga arbeten (B M Arkitektkontor 1993 i dec
Grimberg, C Svenska folkets underbara öden.”>Del V om Vellingks tid
Mattson, Christina Svenska rum”>(Scenic förlag). Beskriver stilmöbler i olika interiörer
Magnusson, Gunda Magnus Gabriel.”>Exempel på högadelns livsmiljö under 1600-talets mitt
Svenskt Biografiskt Lexikon Många delar beskriver flera av Ekenäs ägare
Rundquist, A Blått blod och liljevita händer.”>Om adelskvinnans uppväxt, uppfostran och vuxenliv i slutet av 1800-talet